Κομποστοποίηση για ένα βιώσιμο πλανήτη

Μετατρέποντας τα απόβλητα σε πόρους

 

Κομποστοποιόντας τα απόβλητά σας μπορείτε να βοηθήσετε την επιχείρηση σας να εξοικονομήσει χρήματα, να λειτουργήσει ποιο αποτελεσματικά και να βελτιώσει την περιβαλλοντική της επίδοση.

Επιχειρήσεις και οργανισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο αντιμετωπίζουν την κομποστοποίηση ως μια απλή και συμφέρουσα μέθοδο για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου φόρτου της νομοθεσίας για τα απόβλητα. Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία που μετατρέπει την οργανική ύλη σε ένα προϊόν πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία για το έδαφος. Με άλλα λόγια εμπλουτίζει τα εδάφη, συμβάλλει στην αποφόρτιση των χωματερών, βοηθά στην πρόληψη της ρύπανσης και δημιουργεί ένα οικονομικό όφελος δεδομένου ότι μειώνει την εξάρτηση σε νερό, χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

 

Η κομποστοποίηση είναι ζωτικής σημασίας στην αποκατάσταση του κλίματος και των εδαφών μας. Η λιπασματοποίηση των οργανικών αποβλήτων προσφέρει την δυνατότητα της αποσυμφόρησης και αποκατάστασης των χωματερών.

 

 

 

Σημαντικότερα οφέλη από τη κομποστοποίηση

  • Μείωση του κόστους διάθεσης των αποβλήτων
  • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
  • Μείωση του όγκου των αποβλήτων που καταλήγουν στις χωματερές
  • Επιστροφή θρεπτικών στοιχείων στη γη
  • Ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των οργανικών