Η ΜέγαEco AE διαθέτει:

 

  • Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ2663/470/περ4/13 12/2/2013 της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
  • Άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 5608/Φ14.ΜΕΓ.1732/11-07-2012, της Δ/νσης Ανάπτυξης Δυτικής Αττικής.
  • Κτηνιατρική Άδεια Εγκατάστασης (υλικών κατηγορίας 2) με αρ. πρωτ. 4670/31-07-2012, της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής.
  • Κτηνιατρική Άδεια Λειτουργιάς (υλικών κατηγορίας 2) με αρ. πρωτ. 1992/02-04-2013, της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής.

  • Ειδικό Κωδικό Αριθμό Έγκρισης αρ.πρωτ. 4349/116671/14-11/2012, της Γενικήξ Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Είναι εγγεγραμμένη στο Φυτουγειονομικό Μητρώο με αρ.πρωτ. 1902/19-02-2013, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής
  • Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων με αρ. πρωτ. 35343/4356/31-7-2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγής

 

 

warehouse-icon-three