Υπεύθυνες υπηρεσίες

Μεταμορφώνουμε τα απόβλητα και τον τρόπο σκέψης

 

Ενεργώντας υπεύθυνα, ερευνούμε, αξιολογούμε και εφαρμόζουμε νέες και καινοτόμες τεχνικές ώστε να βελτιστοποιήσουμε πρακτικές που έχουν με επιτυχία χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν καθώς και να αναπτύξουμε νέες πρωτοποριακές μεθόδους.

Είτε πρόκειται για την κομποστοποίηση της κοπριάς των πτηνών, είτε για την συνολική διαχείριση των μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις με σκοπό τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που διατίθενται στις χωματερές και την επιστροφή των θρεπτικών στοιχείων στη γη.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας στη συμβολή της διατήρησης των φυσικών πόρων, αναπτύσσουμε υπηρεσίες που επιτρέπουν στους πελάτες μας να αλλάξουν τον τρόπο που ενεργούσαν μέχρι σήμερα (εκτρέποντας τις ποσότητες των αποβλήτων που καταλήγουν στις χωματερές) και επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.