Privacy policy admin 6 Φεβρουαρίου, 2020
Πολιτική Απορρήτου

Η ΜεγαEco A.E. δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών αυτού του ιστότοπου (η «Ιστοσελίδα») και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών αντιμετωπίζονται με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τους καθώς και στην προσωπική τους αξιοπρέπεια, με ιδιαίτερη αναφορά στα εμπιστευτικότητα.

Ως εκ τούτου, εμείς στην ΜεγαEco A.E. ετοιμάσαμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να σας εξηγήσουμε εν συντομία πώς θα συλλέξουμε, θα χρησιμοποιήσουμε, θα μοιραστούμε και θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Περιγράφει επίσης τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση και τη διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς;
Η ΜεγαEco A.E. συλλέγει μερικά προσωπικά δεδομένα. Ορισμένα είναι υποχρεωτικά, λόγω των τεχνολογιών πίσω από το Διαδίκτυο, άλλα είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του ιστότοπού μας, μερικά κοινοποιούνται εθελοντικά από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας (email ή τηλέφωνο). Αυτή η Πολιτική Απορρήτου θα σας παρέχει επίσης πλήρεις πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να συναινείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας με ρητό και ενημερωμένο τρόπο, όπου χρειάζεται. Γενικά, οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα που παρέχετε ή συλλέγονται με άλλο τρόπο από εμάς στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας, θα χρησιμοποιηθούν από την ΜεγαEco A.E. σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (EU) 2016/679 (“GDPR”). Αυτό σημαίνει, ειδικότερα, ότι οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιείται από την ΜεγαEco Α.Ε. θα σέβεται τις αρχές της νομιμότητας, της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, του περιορισμού σκοπού, του περιορισμού αποθήκευσης, της ελαχιστοποίησης δεδομένων, της ακρίβειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας.
Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη

Καθώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και, ειδικότερα, καθώς χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας (email και τηλέφωνο) που παρέχονται στον ιστότοπο, η ΜεγαEco Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς ως άτομο και οι οποίες σας επιτρέπουν να αναγνωριστείτε, είτε άμεσα είτε μαζί με πρόσθετες πληροφορίες («Προσωπικά Δεδομένα»).

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από την ΜεγαEco Α.Ε. όταν επιλέξετε να τις παρέχετε και περιλαμβάνουν το όνομα, το email, το τηλέφωνο και το περιεχόμενο του μηνύματός σας προκειμένου να σας αναγνωρίσουν, να μπορέσουν να απαντήσουν στο αίτημά σας και να εξασφαλίστε την παρακολούθηση του αιτήματός σας.

Δεδομένα περιήγησης

Η λειτουργία της Ιστοσελίδας, όπως είναι τυπικά με οποιουσδήποτε ιστότοπους στο Διαδίκτυο, περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων υπολογιστών και διαδικασιών λογισμικού, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες για τους χρήστες της Ιστοσελίδας ως μέρος της συνήθους λειτουργίας τους, των οποίων η μετάδοση είναι αυτόματη κατά τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου. Αν και η ΜεγαEco Α.Ε. δεν συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για να τις συσχετίσει με συγκεκριμένους χρήστες, εξακολουθεί να είναι πιθανό ότι, από τη φύση τους και μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με περαιτέρω δεδομένα που διατηρούνται από τρίτα μέρη, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη, είτε απευθείας μέσω αυτές τις πληροφορίες ή χρησιμοποιώντας άλλες πληροφορίες που συλλέγονται. Ως εκ τούτου, αυτές οι πληροφορίες πρέπει επίσης να θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα.

Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σας σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της τοποθεσίας (χώρας), των ονομάτων τομέα του υπολογιστή σας, των διευθύνσεων URI (Uniform Resource Identifier) ​​των πόρων που ζητάτε στον ιστότοπο, του χρόνου αιτήματα που υποβλήθηκαν, πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον Ιστότοπό μας (για παράδειγμα, τις σελίδες που επισκέπτεστε, τα προϊόντα που βλέπετε), τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτημάτων στον διακομιστή, τις διαστάσεις του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση σε ένα αίτημα, τον αριθμητικό κωδικό υποδεικνύοντας την κατάσταση της απάντησης που στάλθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.), λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευή (για παράδειγμα, τον υπολογιστή, το tablet ή το smartphone σας) που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και ούτω καθεξής, μέσω cookies και άλλες τεχνολογίες που επιτρέπουν αυτήν την παρακολούθηση. Για τη διαχείριση των Flash cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα Cookies. Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση των cookies σε επίπεδο μεμονωμένου προγράμματος περιήγησης, αλλά εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να περιορίσετε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών ή λειτουργιών στον ιστότοπο ή την υπηρεσία μας, όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω.

Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται από την ΜεγαEco Α.Ε. μόνο για συγκεντρωτικούς, στατιστικούς σκοπούς σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, χωρίς να συσχετίζονται με κανένα αναγνωριστικό των χρηστών, για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της και να εντοπιστούν τυχόν σφάλματα ή/και κατάχρηση της Ιστοσελίδας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διερεύνησης ευθυνών σε περίπτωση εγκλημάτων πληροφοριών που διαπράττονται κατά της Ιστοσελίδας.

Δραστηριότητες επεξεργασίας
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τέτοιες διαδικασίες, τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα, που είναι κατάλληλα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων και συνίστανται σε συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, διαβούλευση, επεξεργασία, τροποποίηση, επιλογή, ανάκτηση, ευθυγράμμιση, χρήση, συνδυασμός, αποκλεισμός, επικοινωνία, διάδοση, διαγραφή και καταστροφή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδυασμού δύο ή περισσότερων από αυτές τις δραστηριότητες.
Ποιος θα έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Μόνο η ΜεγαEco Α.Ε. είναι ο παραλήπτης των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτές οι πληροφορίες δεν διαβιβάζονται ποτέ σε τρίτους. Ούτε η ΜεγαEco Α.Ε. ούτε κάποιος από τους υπεργολάβους της, προβαίνει στην εμπορία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών του Δικτυακού της Τόπου. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και για τους σκοπούς που καθορίζονται παραπάνω, τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις ακόλουθες οντότητες («Παραλήπτες»):
  • Δεόντως διορισμένοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες επεξεργασίας ή βοηθητικές υπηρεσίες (π.χ. αποθήκευση δεδομένων, φιλοξενία ιστοσελίδων, υπηρεσίες πληροφορικής σχετικά με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, αποστολή email) για λογαριασμό μας και υπό τις οδηγίες μας, των οποίων η ωριμότητα προστασίας δεδομένων έχει ελεγχθεί από εμάς πριν από τη σύναψη των απαιτούμενων συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων.
  • Επιλεγμένα άτομα εξουσιοδοτημένα από την ΜεγαEco Α.Ε. για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται αυστηρά με την παροχή των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας (π.χ. τεχνική συντήρηση εξοπλισμού δικτύου και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών), τα οποία έχουν αναλάβει υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας (π.χ. υπάλληλοι της ΜεγαEco Α.Ε.)
  • Δημόσιοι φορείς, φορείς ή αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή δεσμευτικές εντολές των εν λόγω φορέων, φορέων ή αρχών. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία της ασφάλειάς σας ή άλλων, για τη διερεύνηση της απάτης ή για την απάντηση σε κυβερνητικό αίτημα.
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της Ιστοσελίδας θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καταστροφής, απώλειας (συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας απώλειας), μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης / χρήσης ή μη συμβατής χρήσης με τον αρχικό σκοπό συλλογής.
Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων
Γενικά, η ΜεγαEco Α.Ε. θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο, σύμφωνα με τον λόγο για τον οποίο συλλέχθηκαν: Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για Παροχή Υπηρεσιών θα διατηρούνται από την ΜεγαEco Α.Ε. για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση τέτοιων σκοπών. Ωστόσο, οι πληροφορίες θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν τις χρειαζόμαστε για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων σχετικά με τις υπηρεσίες ή για την προστασία των συμφερόντων της ΜεγαEco Α.Ε. που σχετίζονται με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την Παροχή Υπηρεσιών. Μετά από αυτές τις περιόδους, όλα τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός από τα δεδομένα που υποχρεούμαστε από το νόμο να διατηρούμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.