Υπηρεσίες admin 31 Ιανουαρίου, 2024

Υπηρεσίες

Στην Μέγαeco έχουμε ως στόχο την άμεση και στοχευμένη αξιοποίηση των αποβλήτων που αφορούν την διαχείριση των οργανικών μη επικινδύνων αποβλήτων.
MEGAECO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα ληγμένα ή αλλοιωμένα τρόφιμα παραλαμβάνονται και επεξεργάζονται σε άρτια εξοπλισμένους χώρους με εξειδικευμένες γραμμές παραγωγής, με μηχανήματα τα οποία διαχωρίζουν τα υλικά συσκευασίας από το περιεχόμενό τους και αναλόγως κατευθύνονται για παραγωγή βιοαερίου ή/και κομποστοποίηση ενώ οι συσκευασίες τους οδηγούνται στην ανακύκλωση

Οι υπηρεσίες μας

01

Παραλαβή
Των ληγμένων ή αλλοιωμένων τροφίμων
MEGAECO COLLECT
MEGAECO SEPARATION

02

Διαχωρισμός
Των υλικών συσκευασίας από το περιεχόμενό τους

03

Παραγωγή
Βιοαερίου ή/και Κομποστοποίηση
MEGAECO PROCESS
MEGAECO PRODUCT

04

Ανακύκλωση
Οι συσκευασίες οδηγούνται στην ανακύκλωση

Οι υπηρεσίες μας

01

Παραλαβή
Των ληγμένων ή αλλοιωμένων τροφίμων
MEGAECO COLLECT

02

Διαχωρισμός
Των υλικών συσκευασίας από το περιεχόμενό τους
MEGAECO SEPARATION

03

Παραγωγή
Βιοαερίου ή/και Κομποστοποίηση
MEGAECO PROCESS

04

Ανακύκλωση
Οι συσκευασίες οδηγούνται στην ανακύκλωση
MEGAECO PRODUCT