Σχετικά με την ΜέγαEco admin 26 Ιανουαρίου, 2024

Σχετικά με την ΜέγαEco

Η Μέγαeco είναι μια σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση που παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, με προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.
MEGAECO
Πρόσφατα λάβαμε την διάκριση Zero Waste to Landfill, στην υψηλότερη κατηγορία “Platinum”.
  • Μέσω των δραστηριοτήτων της, η Μεγαeco βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος, διατηρεί τους φυσικούς πόρους, και προστατεύει την πανίδα και τη χλωρίδα και τη δημόσια υγεία.
  • Λαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω υπεύθυνων πρακτικών για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας, τηρώντας όλους τους ισχύοντες νόμους, κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα του κλάδου διαχείρισης αποβλήτων.
  • Έχουμε αναπτύξει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001 μέσω του οποίου τεκμηριώνεται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Μεγαeco συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ιστορία μας

2012

'Εναρξη λειτουργίας της μονάδας κομποστοποίησης στα Μέγαρα

2015

ISO 9001
 

2019

ISO 14001
 

2021

ZERO WASTE TO LANDFILL = PLATINUM

2022

Έναρξη εργασιών κατασκευής της μονάδας βιοαερίου

2024

'Εναρξη λειτουργίας της μονάδας βιοαερίου
MEGAECO ΑΞΙΕΣ
Ολοκληρωμένη Διαχείριση αποβλήτων

Οι αξίες μας

MEGAECO ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος

να συμβάλουμε στην κυκλική οικονομία

MEGAECO ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αποστολή

να μετατρέψουμε τα οργανικά απόβλητα σε βιώσιμους πόρους

MEGAECO ΟΡΑΜΑ
Όραμα

να βοηθήσουμε εμάς και τους συνεργάτες μας ώστε οι ενέργειές μας να έχουν όσο το δυνατόν θετικότερο αντίκτυπο στον άνθρωπο, στη φύση, και στο ευρύτερο περιβάλλον

MEGAECO

Η εμπειρία μας

+
Χρόνια
εμπειρίας
+
Τόνοι
οργανικών αποβλήτων
+
Τόνοι

εδαφοβελτιωτικά

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

H Βιώσιμη Στρατηγική μας

MEGAECO check icon
Mείωση των εκπομπών CO2eq κατά 17%

Έως σήμερα έχουμε πετύχει μείωση των εκπομπών CO2eq κατά 17% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου

MEGAECO check icon
Νέα μονάδα Βιοαερίου

Επενδύσαμε σε ΑΠΕ (νέα μονάδα Βιοαερίου), ισχύος 0,99 MW

MEGAECO check icon
Αντιστάθμιση 4.000 τόνων CO2eq

Προσβλέπουμε σε αντιστάθμιση 4.000 τόνων CO2eq σε ετήσια βάση, με την έναρξη λειτουργίας της μονάδας Βιοαερίου το 2024

Megaeco Compost
Megacompost

Το προϊόν μας

MEGAECO icon
Το compost βελτιώνει

την δομή του εδάφους, το πορώδες, και την πυκνότητα, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο περιβάλλον για την σωστή ανάπτυξη ρίζας των φυτών.

MEGAECO icon
Αυξάνει την ικανότητα

διήθησης και την διαπερατότητα των εδαφών, μειώνοντας έτσι τη διάβρωση και την απορροή.