Προϊόντα admin 30 Ιανουαρίου, 2024

Προϊόντα

Το compost δημιουργεί καλύτερο περιβάλλον για την
σωστή ανάπτυξη ρίζας των φυτών
Το compost δημιουργεί καλύτερο περιβάλλον για την
σωστή ανάπτυξη ρίζας των φυτών
MEGAECO icon
Βελτιώνει

Την δομή και το πορώδες του Εδάφους.

MEGAECO icon
Αυξάνει

Τη Γονιμότητα του Εδάφους.

MEGAECO icon
Ενισχύει

Την Ικανότητα Συγκράτησης του Νερού στο Έδαφος.

MEGAECO icon
Αυξάνει

Την Ικανότητα Διήθησης αλλά και την διαπερατότητα των εδαφών, μειώνοντας τον κίνδυνο διάβρωσης και απορροής.

MEGAECO icon
Παρέχει

Εύρος Μάκρο και Μίκροθρεπτικων Στοιχείων στην Καλλιέργεια.

MEGAECO icon
Ελέγχει ή Καταστέλλει

Ορισμένα παθογόνα φυτών στο έδαφος.

MEGAECO icon
Εφοδιάζει

Το έδαφος με οργανική ουσία ενώ παράλληλα βελτιώνει το PH όξινων εδαφών.

Megaeco Compost
Megacompost
MEGAECO icon
Βελτιώνει

Την δομή και το πορώδες του Εδάφους.

MEGAECO icon
Αυξάνει

Τη Γονιμότητα του Εδάφους.

MEGAECO icon
Ενισχύει

Την Ικανότητα Συγκράτησης του Νερού στο Έδαφος.

MEGAECO icon
Αυξάνει

Την Ικανότητα Διήθησης αλλά και την διαπερατότητα των εδαφών, μειώνοντας τον κίνδυνο διάβρωσης και απορροής.

MEGAECO icon
Παρέχει

Εύρος Μάκρο και Μίκροθρεπτικων Στοιχείων στην Καλλιέργεια.

MEGAECO icon
Ελέγχει ή Καταστέλλει

Ορισμένα παθογόνα φυτών στο έδαφος.

MEGAECO icon
Εφοδιάζει

Το έδαφος με οργανική ουσία ενώ παράλληλα βελτιώνει το PH όξινων εδαφών.

MEGAECO SMARTSEED
Smart Seed Pro